Voorwaarden

TAXI TIENEN > Voorwaarden

1. Betaling: Betaling dient contant aan de chauffeur te geschieden. Indien als zodanig geboekt, is volledige betaling vereist aan het begin van de rit. Op verzoek kan de chauffeur een betalingsbewijs verstrekken. Facturen worden na uw terugkeer verzonden. Indien u de factuur niet binnen 14 dagen betaalt, wordt een toeslag in rekening gebracht van 15% (minimaal 25 euro).

2. Klachten: Eventuele klachten over facturen dienen schriftelijk per aangetekende brief te worden ingediend binnen de 7 dagen na factuurdatum.

3. Niet-betaling: Bij niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van 1% per maand aangerekend.

4. Transport: Hoewel het transport de verantwoordelijkheid van de klant is, zal TIENSE TAXI er alles aan doen om een tijdige aankomst op de bestemming te garanderen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen, verstoringen of incidenten die zich tijdens de reis kunnen voordoen.

5. Boeking: Door een dienst te boeken via onze website, e-mail of telefoon, gaat u een contract aan met TIENSE TAXI.

6. Tarieven: Onze standaardtarieven zijn gebaseerd op eigen vervoer. Passagiers reizen alleen, rechtstreeks naar hun bestemming, zonder tussenstops of omwegen.

7. Annuleringen: bij annuleringen binnen 48 uur wordt de helft van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor overige annuleringen wordt een forfaitaire administratiekost van 25 euro aangerekend.

8. Vertragingen, wijzigingen en annuleringen: TIENSE TAXI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, wijzigingen of annuleringen als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Wij zullen er echter alles aan doen om dergelijke situaties te voorkomen en waar mogelijk passende alternatieven te bieden.

9. Wachttijden: Aan wachttijden veroorzaakt door klanten kunnen kosten verbonden zijn. Als uw vlucht meer dan 30 minuten vertraging heeft, moet u TIENSE TAXI onmiddellijk op de hoogte stellen om de nodige maatregelen te treffen.

10. Wachttijdvergoeding: Onze standaardprijs is inclusief 1 uur wachttijd. Indien de chauffeur na uw landing langer dan 1 uur moet wachten, kan een extra wachttijdtoeslag van 30 euro per uur (7,5 euro per begonnen kwartier) van toepassing zijn.

11. Contactgegevens: Voor praktische doeleinden hebben wij een mobiel telefoonnummer nodig waarop klanten te allen tijde bereikbaar zijn. Indien na de landing telefonisch niet bereikbaar, wacht de chauffeur maximaal 1 uur. Indien u afwijkingen van het reisschema aan ons doorgeeft, zal de chauffeur, onder voorbehoud van beschikbaarheid, aanwezig zijn.

12. Vluchtprioriteit: Er wordt voorrang gegeven aan klanten die op reis vertrekken als hun vlucht vertraagd is.

13. Vroege landingen: Als uw vlucht vroeg landt, kan er een wachttijd zijn voor de chauffeur, maar we zullen ons best doen om de wachttijd tot een minimum te beperken.

14. Onjuiste informatie: Het verstrekken van onjuiste informatie (bijvoorbeeld vertrektijd in plaats van aankomsttijd) kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van de chauffeur. Zorg ervoor dat de verstrekte gegevens juist zijn.

15. Minimale serviceduur: Voor elk contract dat met de chauffeur wordt aangegaan, erkent de huurder een minimale serviceduur van 3 uur.

16. Gordelbeleid: Het dragen van een veiligheidsgordel is wettelijk verplicht. Passagiers zijn verantwoordelijk voor het naleven van dit beleid.

17. Kinderzitjes: Kinderzitjes, stoelverhogers en maxi-cosi zijn op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid gratis verkrijgbaar. Als u een van deze accommodaties nodig heeft, laat het ons dan vooraf weten.

18. Voertuigschade: Kosten gemaakt voor schade of vervuiling veroorzaakt door de klant worden in rekening gebracht. Er moet onmiddellijk een betaling van € 50 aan de chauffeur worden gedaan.

19. Afwijkingen van de standaardservice: Afwijkingen van onze standaardservice kunnen in onderling overleg worden geregeld, waarbij mogelijk extra kosten van toepassing zijn. De klant krijgt vooraf een duidelijk overzicht van deze meerkosten.

20. Vakantietarieven: Onze reguliere tarieven zijn niet van toepassing tijdens de kerst- en nieuwjaarsvakantie. Informeer naar de specifieke tarieven tijdens deze periodes.

21. Last-minute boekingen: Voor last-minute boekingen (die de dag ervoor of op dezelfde dag worden gemaakt) wordt een extra toeslag in rekening gebracht die automatisch wordt opgenomen in onze online prijsberekening.

22. Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken in België.

Raadpleeg een juridische professional om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die specifiek is voor uw rechtsgebied en bedrijf.

Hallo.